VÁC THẬP GIÁ MÌNH
Lm. Thái Nguyên

ĐK. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà đi theo. Ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, ai liều mất mạng sống vì Thầy sẽ tìm lại được sự sống.

1/ Có những nghĩ suy theo lối phàm nhân không hợp với Chúa. Ai cũng tranh phần được, ai cũng sợ thua mất. Nhưng theo Chúa đòi con từ bỏ ngay chính mình, đòi con vác lấy thập hình để sống trọn một tình yêu hiến dâng.

2/ Chúa đã hiến dâng mạng sống vì yêu cứu chuộc nhân thế. Không có con đường nào, không có một ai khác. Chỉ có Chúa là chính đường lối cho nhân loại, là sự sống không phai tàn, là chính địa đàng lòng con ước mong.

3/ Chúa đã chết đi và sống lại cho con được sự sống. Xin giúp con thật lòng không tiếc gì với Chúa. Và từ nay đời con được trở nên giống Ngài, đường thập giá con miệt mài không quản ngại phục vụ và tiến thân.