ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Lm. Thái Nguyên

1. Đường Thập Giá vẫn còn đây cho con say tình Ngài, nhắc nhở con luôn trung kiên miệt mài cho một ngày mai. Đường tin yêu, đường Thập Giá, đường con đi, đường nở hoa. Dù phong ba hay nắng hạ mưa dầm, đường Thập Giá cho con niềm hy vọng, đường tin yêu con thỏa lòng ước mong.

ĐK. Cho con vui vác lấy thập giá mình, trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua. Cho con vui xin được vâng ý Cha, lòng hân hoan con hát câu cảm tạ.

2. Đường Thập Giá thúc giục con luôn hy sinh đời mình, biết dựng xây cho an vui hòa bình trong tình yêu Chúa. Đường Giê-su, đường chân lý, đường con đi, đường thắm tươi. Dù qua bao giăng mắc và nguy nàn, đường chân lý cho con niềm an bình, đường Giê-su con no đầy phúc ân.

3. Đường Thập Giá tiếng gọi con đi trên con đường hẹp, biết vượt qua bao xa hoa tầm thường của đời nhân thế. Đường quang vinh, đường sự sống, đường con đi đẹp ước mơ. Dù đau thương con vững dạ an lòng, đường sự sống cho con hạnh phúc thật, đường Quang Vinh cho con được tái sinh.

4. Đường Thập Giá quyết từ đây xin dâng Cha trọn tình, với lòng son trung kiên trong lời nguyện trọn đời dâng hiến. Đời con đây, đời nghèo khó, đời xin vâng, đời khiết trinh. Lòng con vui trong bước đường khiêm hạ và bên Chúa con an lòng vững dạ, tình yêu con theo tháng ngày nở hoa.