LỜI KINH HIỀN MẪU
Hải Triều

1. Nào biết bao đêm ngày héo hắt thương xót đứa con tội tình. Mong bóng con trong làn nước mắt lệ thấm chứa chan lời kinh.

ĐK: Mẹ Monica tấm lòng hiền mẫu sáng tươi là gương hy sinh, chay tịnh, hãm mình vì con. Nguyện xin noi theo bước đường hiền mẫu suốt đời lời kinh cho con dâng Chúa chẳng hề cạn vơi.

2. Nhiều sớm mây vương chẳng thấy nắng thời thanh xuân mau phai tàn. Đường phố đêm đen đầy u ám đèn thắp ngóng con về thăm.

3. Từng chuỗi kinh thơm quỳ dâng Chúa từng đoá hoa thiêng âm thầm. Chiên sẽ quay về ràn vui sướng vì Chúa khoan dung, từ nhân.

4. Trong bóng tre xanh nhà ta đó giàn mướp cố hương mong chờ. Đôi mái pha sương hoài thương nhớ chiều đón con thoả lòng mơ.

5. Con hỡi, con ơi, một kiếp sống nào khác bóng câu qua thềm. Mau tiến dâng tội tình, ơn phúc một quyết mến yêu cậy tin.