HIẾN LỄ TÌNH YÊU
Lm. Hoài Bắc

1. Với tấm lòng thành con dâng kính tựa làn khói hương bay trước tòa. Tấm bánh hòa rượu nho khiết tinh mong biến thành lễ vật tình yêu.

ĐK. Xin Cha thương chấp nhận hy lễ kính dâng lên với cả tâm tình dẫu đau thương nguy khó trong đời bao ưu tư phủ đầy cuộc sống. Xin dâng lên như một hy lễ mong được liên kết ân thiêng máu hồng. Hãy giúp con kiên vững tin yêu, sống yên vui bước trọn đường đời.

2. Những tháng ngày đời con mau qua nhiều vương vấn ưu tư xóa nhòa. Nỗi oan trường đè nặng tâm can xin tiến Ngài chút tình đau thương.

3. Những ước vọng đẹp tuổi thanh xuân đầy mộng ước đắp xây tháng ngày. Những lao nhọc tội lụy đam mê xin góp về khấn nguyện tình thương.


PDF