CON XIN DÂNG
Phạm Quang

1. Con xin dâng Cha ly rượu nho tấm bánh tinh tuyền. Hợp với tấm thân con, là bao niềm vui mơ ước. Tiếng hát như trầm hương, câu kinh bao ân tình. Nguyện lòng Chúa xót thương khứng nhận cho.

ĐK. Con xin dâng, dâng lên với tấm lòng thành. Con thân thưa bằng đời đơn sơ nhỏ bé. Xin Cha thương, Cha thương ban xuống ơn lành. Để đời con là của lễ dâng hằng ngày.

2. Con xin dâng lên cha mẹ con với các anh chị. Ngày tháng những lắng lo, để con được an vui sống. Những khó khăn ngày mai, xin dâng cả tấm lòng. Khẩn cầu Chúa xót thương khứng nhận cho.