NGỢI CA THÁNH TÂM

1. Có tiếng gọi tình yêu từ trên đỉnh cao thập tự. Con trở về ăn năn khấn xin được ơn tha thứ. Tình yêu Chúa chứa chan tuôn tràn qua muôn thời gian. Ôi Thánh Tâm tháng năm chờ mong đứa con hoang đàng.

ĐK: Xin cho con ngợi ca Thánh Tâm bao huyền diệu. Cho con tìm về suối tình yêu cao siêu. Xin cho con khắc sâu Thánh Tâm bao nhiệm mầu. Đời con khát mong xin tình thương bao dung.

2. Máu đã tràn triền miên từ nơi trái tim diệu hiền. Con trở về Can-vê thiết tha tình yêu hy tế. Tình yêu Chúa hiến thân nhân trần no say hồng ân. Xin xót thương đứa con chờ mong thứ tha tội tình.

3. Nước đã tràn ngàn năm từ nơi trái tim ân tình. Con giã từ đam mê trở về nguồn mạch sự sống. Tình yêu Chúa sáng soi cuộc đời gian nan trần ai. Xin Thánh Tâm dẫn con về chốn phúc vinh thiên đàng.