CON MONG CHỜ CHÚA
Lm. Giang Tâm


1. Như đêm chờ sáng, như hoa chờ nắng, như đất chờ mưa. Mong Chúa hồn con đợi trông ngày đêm chiêm ngưỡng Ngài thôi. Cuộc đời đã qua giờ đây thấy rõ cuộc sống phù hoa. Xin Chúa từ nhân thanh tẩy hồn con hoàn toàn sạch trong.

ĐK. Lạy Chúa nhân lành hay thương xót từ bi nhân ái. Hồn con khát khao về quê dấu yêu bao chờ mong. Trong khao khát mến yêu con ngước trông lên Ngài. Đợi ngày về Thiên Quốc vinh phúc ngàn thu.

2. Lênh đênh cuộc sống lo toan trần thế vô nghĩa giờ đây. Thân kiếp bụi tro phiêu lãng ngày nay chẳng có gì hơn. Đời này thoảng qua mở ra cuộc sống vĩnh cửu ngày mai. Chỉ có những ai tìm Chúa mà thôi mới thật khôn ngoan.

3. Con mong chờ Chúa, con hy vọng Chúa Đấng Cứu Độ con. Con sống từng giây trong nỗi cậy trông nơi Chúa tình thương. Hồn con trông mong ngày nao hạnh phúc nơi cõi trường sinh. Chẳng có khổ đau chỉ có niềm vui đời đời mà thôi.