ANH EM HỌP ĐOÀN
Lm. Giang Tâm


ĐK. Anh em sum họp một nhà bao là tốt đẹp bao là sướng vui. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau.

1. Hãy đến đây cùng vang khúc ca mừng, cùng chúc tụng này Đá Tảng nương náu. Hãy hát lên cùng muôn khúc nhạc cung đàn trước Nhan Chúa, Đấng dựng nên ta.

2. Lòng sướng vui vì nghe tiếng muôn người: Cùng tiến lên Đền Thánh nhà Thiên Chúa. Và cửa ơi, đoàn ta đến đặt chân rồi, trước đô thánh Giê-ru-sa-lem.

3. Vì ở đâu đầy bác ái chân thành thì Chúa Trời hiện diện ở nơi đó. Tình Chúa yêu đã liên kết ta nên một ở trong Chúa ta cùng hân hoan.

4. Cùng mến yêu một Thiên Chúa chân thật, cùng mến thương đoàn kết một thân thể. Hãy xoá tan mọi chia rẽ và bất hoà chỉ một ý một lòng hăng say.

5. Nguyện Chúa thương ngự giữa chúng con hoài và thưởng ban đời phúc vinh Thiên Quốc. Sẽ chẳng vơi niềm vui bất tận vô cùng mãi chan chứa hoan lạc thiên thu.