TRUYỀN RAO ĐI


ĐK. Truyền rao đi khắp núi khắp đồi, kìa Nước Chúa đến nơi rồi đây. Truyền rao đi khắp nơi đồng hoang, kìa Con Chúa đến ban bình an.

1. Người phân tán dân riêng ở đây đó, rồi Người sẽ quy tụ thành đoàn chiên.

2. Họ sẽ đến reo vui và ca hát, rồi cùng nhau tiến về hồng ân Chúa.

3. Và ngày ấy nữ trinh sẽ nhảy múa, già và trẻ chung cùng một niềm vui.

4. Người sẽ biến đau thương thành vui sướng, và truyền khiến muộn phiền thành niềm vui.