NHƯ MỘT HIẾN LỄ
Sr. Kim Loan

1. Như một hiến lễ, đời con như một hiến lễ: Xin dâng lên Chúa tình yêu để con theo Ngài chẳng ngơi. Nguyện dâng là dâng lên Chúa cả hồn xác với lòng tin mến. Xin cho con trở thành bánh thơm, mong được bẻ ra trao cho mọi người.

ĐK. Này hiến lễ đời con xin dâng lên, dâng Chúa tình yêu. Đây trái tim bé nhỏ nguyện dâng hiến trong tình Chúa ngọt ngào. Dù đời con vẫn còn lắm phong ba, Ngài cùng con vui lướt sóng băng qua. Xin cho con mãi trung thành, trung thành chẳng đổi thay.

2. Như một hiến lễ, đời con như một hiến lễ: Con dâng lên Chúa niềm vui, ước mơ, khổ sầu lắng lo. Nguyện cho lòng con kiên vững, tựa nương Chúa với lòng trung tín. Xin cho con một đời hiến dâng như làn trầm hương bay lên trời cao.

3. Như một hiến lễ, đời con như một hiến lễ: Xin dâng lên Chúa bài ca tán dương, cảm tạ thiết tha. Tình yêu Chúa là lẽ sống, trọn đời con tháng ngày khao khát. Xin cho con quảng đại dấn thân, loan truyền tình yêu thương cho mọi người.