MỘT ĐỜI NHƯ CHÚA
Lm. Thái Nguyên


1. Xin cho con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu.

ĐK. Một tình yêu luôn vui mở rộng, không xao động giữa cuộc đời cùng không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tươi sáng trong lòng con.

2. Xin cho con sáng trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con can trường của Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu.

3. Xin cho con nghĩ suy của Chúa, hằng sâu lắng cảm thông kiếp người. Xin cho con một đời như Chúa, luôn ra đi gieo rắc chính tình yêu.