CA KHEN CHÚA LÀ VUA
Thiên Uyên

ĐK. Nào hỡi muôn loài chúc khen Chúa ta là Vua. Ngài thật là Vua trên muôn vua, trên hết các chúa. Ngài là Thiên Chúa, Đấng toàn năng, thống trị địa cầu. Nào cùng tôn vinh Vua Giêsu, Chúa muôn tâm hồn.

1. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa của lòng con! Tình Ngài dịu êm xiết bao, lòng con say mến. Chúa là hạnh phúc cho đời con sống vui an bình. Những khi đau buồn, con được Ngài đỡ nâng ủi an.

2. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa của lòng con! Tình Ngài yêu con lớn lao vượt cao hơn núi. Chúa là lẽ sống cho đời con, chốn con nương tựa. Bước đi bên Ngài, cuộc đời con mãi luôn bình an.

3. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa của lòng con! Ngài là tình yêu hiến trao, nào ai suy thấu. Chết nằm thánh giá, cứu trần gian thoát cơn mê lầm. Hiến dâng thân mình nuôi hồn con tháng năm trần gian.

PDF