MẦU NHIỆM BA NGÔI
Lm. Thái Nguyên


1. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm tình yêu nhân hậu ai người nào đâu suy thấu. Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương tác thành dựng nên mọi sự, cho con người chan chứa niềm vui.

ĐK. Nào cùng cất tiếng ta hòa lên câu hát chúc tụng. Đấng Chúa Trời tình thương cao vời muôn muôn đời ngàn dân tin kính chung nhau cất lời tụng ca. Tình trời bao la, ôi lòng Cha thương mến hải hà, xin cảm tạ cùng với Chúa Con, Chúa Thánh Thần ngợp trong ánh sáng muôn muôn đời.

2. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là lời mời gọi con kết hiệp trong một tình yêu Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương sinh động và luôn tươi hồng, luôn mở rộng đem đến hiệp thông.

3. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, đã thực hiện đổi mới nhân loại cho đời Mùa Xuân Cứu Thế. Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương xuống trần nhập thế làm người, chịu khổ hình Thập Giá vì con.

4. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là chiều dài lịch sử nhân loại tin vào lòng Cha nhân ái. Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương sống động trong Chúa Thánh Thần, Đấng trợ lực thêm sức đời con.