ĐƯỜNG TÌNH THẬP GIÁ
Mai Hoàng Công

ĐK. Đường tình thập giá Chúa đã đi qua, con đường tình lớn lao nhiệm mầu. Đường tình dâng hiến Chúa đã dâng trao, con đường tình máu Chúa tuôn trào. Ôi Chúa quá yêu con, nên chấp nhận đắng cay trăm chiều, vì người yêu dấu nên hy sinh, chết trên thập hình. Đâu có tình yêu nào cao quý hơn, cho bằng tình yêu của người đã chết vì yêu. Xin cho con tín trung để theo chân Chúa suốt đời con.

1. Đường đi theo Chúa thập giá là tình yêu, đau thương là hy vọng. Một trái tim thắm hồng ủ ấp bao tình mến, bừng lên khát vọng được hiến dâng cho Ngài. Nguyện mãi trung thành lời minh ước sống trong tình yêu Ngài.

2. Đường đi theo Chúa thập giá là hành trang, hy sinh là chấp nhận. Dù khó nguy giăng đầy, sầu tím vương ngập lối. Lòng con khắc khoải được biến tan trong Ngài. Trọn cả xác hồn nguyện mãi mãi, sống trong tình yêu Ngài.

* Tình yêu Thiên Chúa ôi vô vàn, nơi Ngài hồng ân chứa chan. Đời con theo Chúa lòng hân hoan, vui mừng trào dâng lai láng. Ai muốn theo Chúa làm môn sinh, hãy từ bỏ mình, hãy vác thập giá mà hy sinh, hiến thân mình trung trinh, mơ ngày phúc vinh thiên đình.