ĐIỀU ĐẸP Ý CHÚA (Tv 143, 10)
Mai Hoàng Công


ĐK. Điều đẹp ý Chúa xin dạy con thi hành Chúa ơi. Vì Chúa là nơi con tựa nương suốt cả đời con. Vì Chúa là nơi con vui sống trọn niềm cậy trông. Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thi hành Chúa ơi. Vì thánh ý Ngài là lẽ thật cho con thỏa lòng.

1. Lạy Chúa, tình Chúa yêu thương dạt dào, đường lối Chúa tuyệt vời xiết bao, con nguyện ngàn năm ghi dấu. Xin dạy con lối đường công minh, xin dạy con luôn biết sống quên mình, một đời luôn biết hy sinh, trở nên nhân chứng cho tình là tình yêu thương.

2. Lạy Chúa, từ lúc con chưa chào đời, Ngài thánh hiến con rồi Chúa ơi, tay Ngài chở che đưa lối. Xin dạy con sống tình yêu thương, xin dạy con luôn biết sống can trường, miệt mài đi khắp muôn phương, trở nên nhân chứng cho tình là tình yêu thương.

3. Lạy Chúa, tình Chúa bao la nhiệm mầu, chân lý Chúa ngọt ngào thẳm sâu, ai người nào đâu suy thấu. Xin dạy con đáp lời xin vâng, xin dạy con luôn biết sống thanh bần, một lòng tinh khiết trinh trong, trở nên nhân chứng sáng ngời một đời tri ân.