CÙNG TIẾN DÂNG LÊN
Mai Hoàng Công


1. Cùng tiến dâng lên, trước thiên nhan Chúa trời, này rượu nho bánh miến, cả lòng thành muôn dân. Giờ đây xin Chúa đầy lòng lành, cho bánh rượu trở thành Mình Máu Thánh thiêng liêng. Nguyện xin liên kết tình loài người, trong khối tình của Ngài, đoàn con xin tiến dâng.

Đk. Hãy tôn vinh tình yêu Thiên Chúa cao vời. Tác sinh vũ trụ muôn loài tươi xinh. Ngợi ca Thiên Chúa uy linh. Ngôi Hai cứu chuộc, phục sinh cứu đời. Hiệp trong hy lễ tuyệt vời. Đoàn con chúc tụng tung hô Danh Ngài.

2. Đồi vắng Cal-vê, Chúa hy sinh cứu đời, mở nguồn ơn cứu rỗi, người người được an vui. Giờ đây xin kết hiệp cùng Ngài, dâng lễ vật cuộc đời tình yêu mến khôn ngơi. Và xin dâng tháng ngày miệt mài, yêu Chúa và mọi người, niềm tin yêu sáng ngời.