AI ĐANG KHÁT MONG TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI
Mai Hoàng Công


ĐK. Ai đang khát mong tìm kiếm nước trời, hãy vui mừng trong Chúa người ơi. Nước trời không ở đâu xa, nước trời ở giữa chúng ta, nếu chúng ta xây dựng hòa bình và sống Tin Mừng, thi hành bác ái yêu thương.

1. Hỡi người ơi! Yêu Chúa và yêu tha nhân như chính yêu mình, làm trổ sinh muôn vàn phúc lành, tươi nở hồng ân công chính. Ai không đi qua con đường thập giá hy sinh, không từ bỏ chính thân mình, làm sao thấy được phúc vinh thiên đàng.

2. Hỡi người ơi! Chân lý và ơn khôn ngoan cho kẻ khiêm nhường, hằng mến yêu kính sợ Chúa Trời, suốt đời thực thi thánh ý. Bao nhiêu chông gai vui buồn cuộc sống tương lai, trung thành làm chứng cho Ngài, ngày sau mến hưởng ánh quang minh Ngài.

3. Hỡi người ơi! Vang tiếng ngợi ca tri ân Thiên Chúa vô ngần, đã tác sinh muôn loài tốt lành, tuôn tràn hồng ân chan chứa. Mong cho mai sau muôn người hợp tiếng ca khen, với vàn thần thánh trên trời, cùng nhau chúc tụng thánh danh Chúa Trời.