CON CẦN CÓ CHÚA
Mai Hoàng Công


1. Con cần có Chúa, là hạnh phúc đời con, trái tim con mỏi mòn, hằng khao khát đợi trông. Con cần có Chúa, niềm tin yêu hy vọng, cho con niềm vui sống, vượt qua những gian nan. Và Chúa đã gọi con, từ muôn kiếp xa vời, nay con xin một đời, làm nhân chứng cho Ngài.

ĐK. Lạy Chúa, con cần có Chúa, là Đấng con tôn thờ, như suối reo lời thơ, con say mơ tình Chúa. Lạy Chúa, con cần có Chúa, là chốn con nương nhờ, tri ân biết mấy cho vừa, tình Chúa không bến bờ.

2. Con cần có Chúa, nguồn hạnh phúc trào dâng, sáng tươi như vầng hồng, lòng thao thức chờ mong. Con cần có Chúa, vì trên muôn nẻo đường, đôi tay Ngài đưa hướng, vượt qua những tơ vương. Và Chúa đã chọn con, làm men muối cho đời, xin kiên tâm miệt mài, nguyện theo bước chân Ngài.

3. Con cần có Chúa, vì Ngài rất từ nhân, xót thương con bội phần, Ngài ban xuống hồng ân. Con cần có Chúa, Ngài khoan dung muôn vàn, con đâu nào xứng đáng, chỉ cảm mến tri ân. Và Chúa đã chọn con, làm đuốc sáng gian trần, xin khiêm nhu lặng thầm, ngợi ca Chúa vô ngần.