AI SỐNG TRỌN TÌNH THƯƠNG
(Rm 13, 10)
Mai Hoàng Công


ĐK. Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.

1. Tình thương như đóa hoa hồng, nở tươi sắc hương thắm nồng, đẹp ngời bừng lên sức sống. Nhưng hoa hồng nào mà chẳng có nhiều gai, không có tình yêu nào mà chẳng có hy sinh. Nên chúng ta hãy sống trọn tình thương, như Chúa yêu thương con người, nên hy sinh chết thay cho đời, và hiến thân cho người mình yêu.

2. Tình thương như những cung đàn, hòa vang đắm say tâm hồn, tuyệt vời lòng ai quyến luyến. Nhưng cung đàn nào mà chẳng có buồn vui, không tình yêu nào mà chẳng biết cho đi. Nên chúng ta hãy sẵng sàng cho đi, như Chúa ban cho con người, muôn ơn thiêng xuống trên xác hồn, để giúp ta sống trọn tình thương.

3. Tình thương nối kết muôn lòng, dẹp tan ghét ghen căm hờn, hòa bình tỏa lan khắp chốn. Nhưng trên trần đời còn nhiều nỗi sầu đau, bao người u buồn vì chẳng có tình thương. Nên chúng ta hãy hết lòng yêu thương, như Chúa bao dung nhân hiền, đem yêu thương đến cho nhân trần, để chứng minh cho một tình yêu.