ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU
(Ga 15, 12-13)
Mai Hoàng Công


ĐK. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.

1. Xin cho chúng con mãi trung thành với giới luật mà Chúa ban, là hãy yêu thương nhau, là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương. Tình yêu mãi sáng ngời, tình yêu mãi vững bền khi chúng ta biết hy sinh và hiến thân cho người mình yêu.

2. Xin cho chúng con biết sẵn sàng sống quảng đại và dấn thân, để sống cho tha nhân, để sống cho tha nhân trong tình Chúa bao dung. Tình yêu mãi thắm nồng, là khi biết quên mình, khi chúng con biết cho đi từ trái tim quảng đại vị tha.

3. Xin cho chúng con biết sẵn sàng sống khiêm nhường và thứ tha, vì Chúa luôn khoan nhân, vì Chúa luôn khoan nhân tha tội lỗi cho con. Để con biết sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm, khi có ai đã bao phen phạm đến con, cho dù khổ đau.