ANH EM HÃY NÊN HOÀN THIỆN
(Mt 5, 48)
Mai Hoàng Công

ĐK. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em Đấng ngự trên trời. Vì Ngài là Đấng toàn năng yêu thương, vì Ngài là Đấng từ bi nhân ái, nơi Ngài chỉ có yêu thương. Hãy trở nên giống như Ngài, muôn đời Ngài vẫn yêu thương.

1. Hỡi người ơi! Hãy nên là nên hoàn thiện, sống tình là tình yêu thương công bình bác ái giữa nơi trần gian. Phúc cho những ai biết sống yêu thương, như tình Chúa đã yêu ta nên hiến thân mình, làm lễ dâng cứu chuộc trần gian.

2. Hỡi người ơi! Hãy nên là nên hoàn thiện, sẵn sàng một lòng trung kiên suốt đời theo Chúa quyết không đổi thay. Phúc cho những ai biết sống hy sinh, cho dù lắm lúc truân chuyên cũng vẫn vui lòng, làm lễ dâng trong tình hiệp thông.

3. Hỡi người ơi! Ngước trông là trông quê trời, suốt đời là đời ta luôn đi tìm Nước Chúa phúc vinh ngày sau. Phúc cho những ai biết sống hăng say, miệt mài chứng tá trung kiên loan báo Tin Mừng, để phúc ân lan tỏa mọi nơi.