XIN CHÚA BAN THÊM NIỀM TIN
Mai Hoàng Công


ĐK. Xin Chúa ban thêm niềm tin vào nơi Thiên Chúa. Xin Chúa ban thêm niềm tin vào Đức Kitô. Ngày ngày đoàn con cậy trông phó thác nơi Ngài. Một lòng tin yêu như Chúa yêu thương con người.

1. Sống giữa cuộc đời như thuyền lênh đênh giữa khơi. Sóng xô lấp vùi niềm tin bao phen yếu đuối. Ngài ơi đỡ nâng giúp con luôn mãi trung thành. Về bến bình an cùng Ngài hạnh phúc muôn vàn.

2. Nước mắt tuôn rơi, cuộc đời bao nhiêu đắng cay. Bước qua tháng ngày lần trong đêm đen u tối. Hồng ân đức tin chiếu soi chân lý rạng ngời. Cảm mến tình thương bao la của Chúa muôn đời.