HÃY CHIẾN ĐẤU VƯỢT QUA CỬA HẸP
(Lc 13, 24)
Mai Hoàng Công


ĐK. Hãy chiến đấu vượt qua cửa hẹp mà vào nước trời, này đây tiếng Chúa kêu mời. Hãy chiến đấu vượt qua gian khó, vì Chúa sẽ ban cho ai luôn thành tâm tìm kiếm nước trời.

1. Lạ lùng thay vì có những người đứng hàng sau mà lại lên hàng đầu, đứng hàng đầu mà lại xuống hàng sau. Kìa muôn người từ đông tây nam bắc, sẽ đến dự tiệc trong nước trời. Họ chính là người sống công bình bác ái, và thực thi mến Chúa yêu người.

2. Lạ lùng thay vì kiếp sống này lắm người đi tìm lợi danh bạc tiền, lắm người hằng tìm lạc thú trần gian. Ngờ đâu rằng sẽ tan theo mây khói, như nước qua cầu gieo bóng sầu. Hãy quyết một lòng sống công bình bác ái, và cậy trông nơi Chúa quan phòng.