ĐỪNG LO SỢ
(Mt 14, 27)
Mai Hoàng Công


1. Đừng lo sợ vì luôn có Thầy đây. Đừng loay hoay giữa ba đào sóng gió. Đừng âu lo vì nguy khó trong đời. Dẫu buồn vui hay đắng cay cuộc đời. Hãy trông cậy và tín thác nơi Ngài. Vì Thiên Chúa Đấng yêu thương con người.

ĐK. Con an tâm vì có Chúa ở cùng, như nai rừng tìm về bên suối trong. Con an tâm vì có Chúa là đường, là sự thật, là sự sống muôn đời.

2. Đừng lo sợ vì bóng tối màn đêm. Đừng bon chen giữa muôn vàn nguy biến. Đừng cậy tin vào danh thú bạc tiền. Hãy cậy tin vào Thiên Chúa bao uy quyền. Đấng dịu hiền và thương xót trọn niềm. Đầy yêu mến với con tim nhân hiền.

3. Đừng lo sợ vì kiếp sống trần gian. Đầy gian nan với muôn vàn lo lắng. Đừng băn khoăn vì cơm áo gạo tiền. Lúc lầm than hay khó nguy ngập tràn. Hãy trông cậy và tín thác một lòng. Để ngày sau phúc vinh trên thiên đàng.