CHÚA GIÊSU ĐÃ CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Mai Hoàng Công


ĐK. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương, Ngài thương đám đông theo Ngài trên đường loan báo Tin Mừng. Vì họ như bầy chiên không ai chăn dắt trên đường đi, Ngài thương hóa bánh ra nhiều, cho muôn người được ăn uống thỏa thuê.

1. Chúng con dâng muôn lời tạ ơn, Chúa thương hiến mình vì yêu nên lễ hy sinh, tặng ban đây Máu Thịt Ngài, làm của ăn dưỡng nuôi đoàn con trên chốn gian trần.

2. Bánh thiêng liêng chính là thần lương, Chúa ban muôn vàn hồng ân chan chứa yêu thương, dìu con lên cõi thiên đường, tình yêu Chúa mãi luôn tặng ban cao quý khôn lường.

3. Chúng con xin thi hành lời Chúa, biết luôn sẵn sàng sẻ chia bác ái yêu thương, truyền rao ánh sáng Tin Mừng, làm dậy men chứng nhân tình yêu Thiên Chúa muôn trùng.