HẠT GIỐNG LÀ LỜI THIÊN CHÚA
(Lc 8, 11-15)
Mai Hoàng Công


ĐK. Hạt giống là lời Thiên Chúa, được gieo trong lòng anh em. Hạt giống là lời linh thiêng, ngày đêm ta luôn yêu mến, lời Chúa với lòng trung kiên. Ta hãy quyết tâm thi hành, để sinh hoa thơm trái tốt, là niềm yêu mến cậy tin.

1. Lời Chúa biến đổi tâm can, trào dâng sức sống. Lời Chúa đến đem bình an, sáng soi đời con.

2. Lời Chúa suối nguồn yêu thương, trào dâng muôn hướng. Lời Chúa đến đem thần lương, dưỡng nuôi hồn con.

3. Lời Chúa sức mạnh vô biên, dẹp tan u tối. Lời Chúa đỡ nâng hồn con sống nơi trần gian.

4. Lời Chúa ánh lửa trong tim, ngày đêm thao thức. Tìm kiếm Đấng ban bình an, chứa chan hồng ân.

5. Lời Chúa thức tỉnh tâm tư, người đang sai lối. Về với Chúa luôn từ nhân, thứ tha tội khiên.