HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ
(Mt 5,43- 48; Lc 6, 27-38)
Mai Hoàng Công


Đk. Này Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta: hãy yêu thương yêu thương kẻ thù, và cầu nguyện luôn cho người bắt bớ ta, và thứ tha cho hết mọi người. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em Đấng ngự trên trời, là Đấng rất ư hoàn thiện.

1. Cuộc sống này vẫn còn nhiều đắng cay, đẩy đưa con sống xa lời Ngài, Chúa ơi, có nhiều phen con dốc lòng thống hối. Nhưng phận người mỏng manh yếu đuối, xin giúp con biết yêu thương mọi người, như Ngài đã yêu thương, để trở nên giống Chúa mỗi ngày.

2. Cuộc sống này vẫn còn nhiều trái ngang, những lo toan bon chen vội vàng, Chúa ơi, có nhiều phen con thấy lòng cay đắng. Mong tìm về nguồn vui ánh sáng, xin giúp con sống thanh cao nhẹ nhàng, như Ngài đã nêu gương, để tình thương thắp sáng tâm hồn.

3. Cuộc sống này vẫn còn nhiều ghét ghen, đã gây nên chiến tranh hận thù, Chúa ơi, có nhiều phen con thấy lòng tan nát. Mang phận người nhỏ nhen cố chấp, xin giúp con biết thứ tha thật lòng, như Ngài vẫn bao dung, để thành tâm tha thứ cho người.