HÃY VUI MỪNG HÂN HOAN
(Gaudete et Exsultate)
Mai Hoàng Công


ĐK. Hãy vui mừng hân hoan và bình an trong Chúa. Vì Ngài đã hứa ban hồng ân chan chứa. Xuống trên những người hằng tuân giữ lời Ngài. Lòng hân hoan vui mừng để trổ sinh hoa trái. Sống công bình bác ái để hướng tới ngày mai. Rắc gieo Tin Mừng làm chứng nhân giữa đời.

1. Hân hoan hân hoan, nên thánh là một niềm vui. Hân hoan hân hoan, nên thánh trong từng phút giây. Ca vang ca vang tình yêu Thiên Chúa muôn nơi. Theo gương Giêsu quyết tâm nên thánh mỗi ngày.

2. Hân hoan hân hoan, ta sống thanh bần đơn sơ. Hân hoan hân hoan, ta sống quảng đại sớt chia. Trung kiên hy sinh vì yêu thập giá mê say. Theo gương Giêsu quyết tâm nên thánh mỗi ngày.

3. Hân hoan hân hoan, ta sống khát vọng vươn lên. Hân hoan hân hoan, ta sống tinh thần kết liên. Yêu thương tha nhân, cùng nhau đến với anh em. Theo gương Giêsu quyết tâm nên thánh mỗi ngày.