GAUDETE ET EXSULTATE
(Vui Mừng Và Hân Hoan)
Mai Hoàng Công


ĐK. Gau-de-te et Ex-sul-ta-te, vui mừng hoan hỷ thỏa thuê, vì Chúa đã đoan thề, qua bao là bao thế hệ, cho người biết lắng nghe, thi hành ý Cha mọi bề.

1. Này người ơi, hãy trở nên thánh thiện, bằng việc đơn sơ nhỏ bé, bằng việc hy sinh bác ái, nhưng với tấm lòng tràn đầy mến thương.

2. Này người ơi, hãy trở nên thánh thiện, bằng một con tim rộng mở, hiền lành khiêm nhu bác ái, vui sống mỗi ngày quảng đại dấn thân.

3. Này người ơi, hãy trở nên thánh thiện, hiệp lòng chung xây hạnh phúc, bằng niềm tin yêu phó thác, loan báo Tin Mừng rạng danh Chúa ta.

Kết. Gau-de-te et Ex-sul-ta-te. Gau-de-te et Ex-sul-ta-te.