ANH EM HÃY VUI LÊN
(Pl 4, 4-5)
Mai Hoàng Công


ĐK. Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Thiên Chúa. Tôi xin báo tin mừng rằng anh em hãy vui lên. Vì Chúa đã đến gần, Ngài đem xuống cho gian trần, nguồn bình an tươi sáng huy hoàng.

1. Chúng con chân thành thiết tha van nài. Ngày đêm trông mong Ngài thương đoái. Xóa tội trần gian giải thoát con người. Ban ơn cứu độ lan tràn khắp nơi.

2. Chúng con chân thành ngước trông lên trời. Thành tâm ăn năn và thống hối. Khấn cầu Ngài thương nhìn đến nhân loài. Ban ơn cứu độ cho đời thắm tươi.

3. Chúng con hy vọng khát khao mong chờ. Này đây Chúa đến để cứu thoát. Ví tựa bình minh tỏa ánh huy hoàng. Ban ơn cứu độ mưa nguồn thánh ân.