CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
(Mt 3, 13-17; Mc 1, 6b-11; Lc 3, 15-16. 21-22)
Mai Hoàng CôngĐK. Chúa Giêsu là Đấng khiêm nhu, Ngài đến với ông Gioan, xin ông làm phép rửa cho mình. Vì Ngài là Đấng vô tội, mà đồng hàng với những tội nhân, trầm mình xuống sông Gio-đan. Các tầng trời mở ra, bừng lên ánh quang chan hòa, Thần Khí Chúa như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, này đây có tiếng từ trời: ‘Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta (i a) mọi đàng’.

1. Muôn dân đang ngồi trong bóng tối, bỗng bừng lên ánh quang huy hoàng, chiếu dọi vào tận tâm can, ban bình an tuôn tràn sức sống. Vì Chúa là nguồn ánh sáng, đến ban ơn cứu độ và giải thoát chúng con.

2. Muôn dân đang thành tâm sám hối, quyết từ đây sống theo Tin Mừng. Ai người còn nhiều u mê, quay về theo con đường công chính. Vì Chúa là nguồn chân lý, Đấng muôn dân mong đợi, Ngài giải thoát chúng con.

3. Hôm nay Tin Mừng cho thế giới, Chúa đã đem xuống cho nhân loài. Chính Ngài là nguồn an vui, đem tình thương công bình bác ái. Vì Chúa là nguồn yêu thương, Đấng hy sinh quên mình, để giải thoát chúng con.