CON NGƯỚC NHÌN LÊN
Mai Hoàng Công


1. Con ngước nhìn lên cây thập giá, vì Chúa yêu con trao cả thân mình, Ngài hy sinh cứu chuộc nhân thế, một tình yêu muôn đời trung tín. Con đến quỳ đây dâng lòng thống hối, bằng cả con tim tha thiết yêu thương, bằng niềm tin son sắt trung kiên, và cậy trông với niềm tri ân.

ĐK. Hân hoan muôn lời chúc tụng tôn vinh, vì tình yêu Chúa đã hy sinh gánh muôn tội tình. Một đời cảm mến tri ân, một đời lặng lẽ xin vâng vác cây thập tự, theo chân Ngài suốt cuộc đời con.

2. Con ngước nhìn lên cây thập giá, tự hối ăn năn với cả tâm hồn, vì đam mê gian trần say đắm, vì tội lỗi xa tình yêu Chúa. Con đến quỳ đây khiêm nhường thống hối, lạy Chúa khoan dung ban xuống muôn ơn, Ngài dủ thương tha thứ cho con, để hồn con sáng ngời trinh trong.