NÀY NGƯỜI GALILÊ (LỄ THĂNG THIÊN)
(Mt 28, 16-20; Mc 16, 15-20; Lc 24, 46-53; Cv 1, 11)
Mai Hoàng Công


ĐK. Này người Galilê, sao còn mải mê, đứng nhìn Chúa lên trời, trong ánh quang huy hoàng, mai này Người lại đến như hôm nay đây Người đã lên trời.

1. Đồng thanh vang tiếng tung hô, mừng Chúa lên trời cao sáng. Đoàn con ra đi muôn nơi, làm nhân chứng đi loan tin vui, cho đời hạnh phúc đẹp tươi.

2. Kèn vang nô nức hân hoan, mừng Chúa lên trời cao sáng. Đoàn con trên nơi dương gian, đường lữ thứ bao nhiêu gian nan, mong về thiên quốc hỷ hoan.

3. Trần gian muôn tiếng ca vang, và cõi thiêng đàng chung tiếng: Ngợi khen Ngôi Cha uy linh, và Ngôi Con nên chiên hy sinh, Thánh Thần ban xuống hồng ân.