LẠY ĐỨC MẸ NGÀN HOA
Mai Hoàng Công


ĐK. Lạy Đức Mẹ ngàn hoa, Mẹ là Nữ Vương Thiên Tòa, cao sang phúc lộc bao la, được Chúa thương chúc phúc. Lạy Đức Mẹ ngàn hoa, tỏa lan sắc hương đậm đà, con xin cất lời hòa ca, mừng kính Nữ Vương Thiên Tòa.

1. Ôi Maria, ôi Mẹ là Mẹ ngàn hoa, phúc ân Chúa ban chan hòa, tỏa lan khắp chốn gần xa. Ôi Maria, tình Mẹ yêu con thiết tha, dẫu đời còn lắm phong ba, xin giúp con mến Chúa chan hòa.

2. Ôi Maria, ôi Mẹ là Mẹ đẹp tươi, ví như ánh trăng tuyệt vời, bình minh thắp sáng mọi nơi. Ôi Maria, tình Mẹ bao la biển khơi, dẫu đời con lắm chơi vơi, xin giúp con mến Chúa yêu người.

3. Ôi Maria, ôi Mẹ là nguồn hỷ hoan, suối thiêng phúc ân vô ngần, trào dâng sức sống bình an. Ôi Maria, lòng Mẹ yêu thương chứa chan, dẫu đời con lắm gian nan, xin giúp con tiến bước vững vàng.