CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH GIUSE NGỦ
Mai Hoàng Công


1. Lạy Thánh Giuse, Ngài là người được Đấng Tối Cao, ban thưởng những ân huệ lớn lao. Sứ Thần của Thiên Chúa đã hiện ra với Ngài, trong những giấc mơ khi Ngài đang ngủ, để báo mộng và hướng dẫn Ngài, khi Ngài chăm sóc Thánh Gia. Ngài vừa âm thầm vừa mạnh mẽ, là người bảo vệ trung thành và đầy can đảm.

2. Lạy Thánh Giuse, khi Ngài nghỉ ngơi trong Chúa, tin tưởng vào sự tốt lành và quyền năng vô cùng của Chúa, xin thương đoái nhìn đến con. Xin ấp ủ lời cầu xin của con trong trái tim Ngài. Xin Ngài mơ về nó, và bày tỏ lời cầu xin đó với Chúa Giêsu Con Ngài…

3. Lạy Thánh Giuse nhân từ, xin giúp con biết lắng nghe tiếng Chúa, biết trỗi dậy và hành động bằng tình yêu. Với niềm vui, con xin chúc tụng và tạ ơn Chúa. Lạy Thánh Giuse, con yêu mến Ngài. Amen.