NGÀN HOA THẮM XINH
Mai Hoàng Công


ĐK. Ngàn hoa thắm xinh xin dâng lên Nữ Vương thiên đình. Muôn vàn sắc màu trọn tình con thơ kính. Xin Mẹ thương xem tấm lòng rất trung trinh. Mẹ thương giữ gìn đoàn con sống trong an bình.

1. Nguyện Mẹ Chúa Trời đoái nhìn và thương tình. Đoàn con thơ ngây ngước trông Mẹ yêu. Con đường trần gian lắm phong nhiêu. Có Mẹ dắt dìu đoàn con mến yêu mẹ nhiều.

2. Nguyện Mẹ Chúa Trời đoái nhìn lời khẩn cầu. Đoàn con bơ vơ sống trong bể dâu. Con đường trần gian lắm thương đau. Có Mẹ vỗ về đời vui sáng tươi đẹp màu.