CHÚA ĐANG NGỰ ĐÂY
(Trích lời kinh của ĐGH Gioan XXIII)
Mai Hoàng Công


ĐK. Chúa đang ngự đây trong Bí Tích nhiệm mầu, nào hãy đến với Người. Chúa đang chờ ta để trao ban sức sống. Đừng ngại ngần chi, hỡi ai còn đang vất vả ngày đêm mang gánh nặng nề.

1. Nơi Thánh Thể Giêsu là kho tích ơn thiêng, rất cao siêu nhiệm mầu. Nơi Thánh Thể Giêsu là dấu chứng tình yêu, là sức sống huyền siêu. Nhờ ánh sáng của Ngài, cho ta thêm vững niềm tin, vào lời Chúa đã phán truyền.

2. Nơi Thánh Thể Giêsu tình dâng hiến sao siêu, giúp ta luôn kiên cường. Nơi Thánh Thể Giêsu bừng cháy sáng tình yêu, là hiến lễ huyền siêu. Từng giây phút trong đời, cho ta hăng hái nhiệt tâm, để làm chứng tá Tin Mừng.