XIN BAN THÁNH THẦN
Mai Hoàng Công


ĐK. Xin ban Thánh Thần Chúa đến trong tâm hồn con. Ngài là tình yêu tràn tuôn hồng ân Thiên Chúa. Ngài đầy quyền năng nguyện xin thánh hóa tâm hồn. Sự sống linh thiêng Ngài ban xuống cho gian trần.

1. Chúa Thánh Thần như ngọn lửa thiêng. Bừng cháy lên lửa tin cậy mến. Xin liên kết chúng con nên một. Luôn tươi mới trong khối tình hiệp thông.

2. Khấn xin Ngài cho cuộc đời con. Làm chứng nhân giữa nơi trần thế. Dù nguy khó quyết tâm can trường. Luôn hăng hái trong sứ mạng tình yêu.

3. Chúa Thánh Thần tuôn tràn hồng ân. Và ủi an những ai sầu lắng. Ngài nâng đỡ những ai cơ hàn. Xin mau đến ban suối nguồn bình an.

4. Chúa Thánh Thần ban niềm cậy trông. Một đức tin sắt son bền vững. Tình yêu mới sáng tươi hy vọng. Cho nhân thế đang hết lòng chờ mong.