LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ (Lễ kính ngày 22/2)
Hương Đan

ĐK. Chúa nói cùng Phêrô Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất lòng tin. Một khi con trở lại hãy làm cho anh em con được lòng vững tin.

1/ Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên nền đá tảng vững bền là lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô Tông đồ

2/ Nay xin giữ gìn Hội Thánh, kiên cường giữa cảnh khốn cùng, toàn vẹn giữ vững đức tin nhờ Thánh Phêrô tông đồ.