ÔI BAO LA TÌNH CHÚA
Vị Thiên

1. Từ ngày gọi con hiến dâng để sống cho tình yêu, bước đi gieo Lời Tin Mừng. Con đã nhủ rằng thuộc về Chúa, theo Chúa mà thôi. Dẫu đời con tăm tối nhưng Chúa đem lại ánh hy vọng. Nguyện trở nên đuốc sáng để đáp đền ân tình của Chúa.

ĐK. Ôi bao la tình Chúa! Sớm hôm giữ gìn đời con. Khi an vui bình an hoặc hiểm nguy sóng gió ba đào. Ôi bao la tình Chúa! Ngài dìu con tới bờ hạnh phúc. Xin hát lên khúc nhạc tạ ơn Thiên Chúa muôn đời.

2. Đường đời trần gian nổi trôi giữa sóng mù khơi biết đâu, đâu là bến bờ. Con vẫn miệt mài tìm tình yêu trong chốn trần ai. Bao lần con gục ngã bởi thế nhân vẫn mãi vô tình. Mong tìm về bên Chúa bởi Chúa là hoan lạc đời con.

3. Thời gian dần qua tháng ngày con sống trong hồng ân, sướng vui vỡ òa nỗi niềm. Thiên Chúa nhân từ đã thương con như chính là con. Hoa dù khi mờ phai, Ngài mãi trông nhìn đến phận hèn. Cho rừng xanh thay lá, Chúa vẫn trọn mối tình thủy chung.