Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU
Vị Thiên

ĐK. Xin cho con ở lại trong tình yêu Chúa chẳng khi ngơi. Xin cho con ở lại trong tình yêu Chúa đến muôn đời.

1. Tình yêu Chúa dìu đưa con say nguồn mơ. Tình yêu Chúa dệt thơ trong lời ru hát. Câu ca nhẹ nâng phím đàn như hương trầm bay nghi ngút. Lòng mãi ngất ngây ân tình dâng trào mến thương.

2. Từng năm tháng cuộc sống thê lương nhiều phen. Đời phiêu lãng lạc trôi theo dòng nước cuốn. Tin yêu đầy vơi bất chợt, tâm tư còn vương lo lắng. Nguyện Chúa dẫn đưa con về bên dòng suối trong.

3. Hằng tuân giữ điều răn yêu thương Thầy ban. Nguyện gắn bó cùng cây nho Thầy Chí Thánh. Cho con trổ sinh trái lành, khi con là người của Chúa. Hạnh phúc Chúa ban cao vời con nào dám quên.

4. Đường chân lý Thầy dẫn con theo từng bước. Thầy đi trước và con bước lần theo dấu. Cho con bình an của Ngài, hân hoan dù trong nguy biến. Vì có Chúa luôn bên đời ân cần đỡ nâng.

5. Chiều hôm ấy Thầy đã hiến thân vì yêu. Nhờ Máu Thánh tội con sẽ được tha thứ. Ôi ân tình ai hiểu được hơn cha mẹ yêu con cái. Tình Chúa sáng hơn sao trời muôn đời chẳng phai.