THẬP TỰ NỞ HOA
Vị Thiên

1. Thập tự đồi núi cao, nhục hình Chúa phải mang. Mỏi mòn Ngài thốt lên: “Cha ơi, sao bỏ con?” Trên thập tự Ngài giang tay hiến tế, nhưng loài người sao cứ mãi vô tâm. Chỉ vì đời Ngài dâng làm hy tế để xóa hết lỗi tội xưa. Thập tự là tái sinh, là nguồn ơn cứu độ.

ĐK. Ôi Chúa phải nhận bao nhiêu khổ giá, ôi Chúa đã chịu treo trên thập giá để chứng minh tình thương Chúa quá yêu trần gian, tình yêu bất diệt. Ôi Chúa sao Ngài yêu con đến thế? Con thấu sao được tình yêu hiến tế. Hạnh phúc cho cuộc đời con là thập giá kia nở hoa Phục Sinh.

2. Thập tự chiều tím hoang, tâm tư nhuốm sầu đau, hình hài Ngài nát tan, máu nước tuôn trào ra. Nơi thập tự nở hoa nguồn sống mới, giá chuộc đời Con Chúa đã trao ban. Hỡi thập tự đẹp cao vời khôn sánh, Chúa đã chết cho ngàn dân. Thập tự là phúc vinh, là Đường cho mỗi người.

3. Hằng ngày Ngài chết treo cho con sống tình yêu, mời gọi cùng chết đi yêu thương sẽ tỏa hương. Bởi cuộc đời chỉ lan tràn hạnh phúc khi loài người hy sinh sống cho nhau. Con thật lòng nguyện theo đường lối Chúa, để thắp sáng lên tình yêu. Thập tự là “hiến dâng” từng ngày theo bước Ngài.