DÂNG THÂN PHẬN
Lm. Thái Nguyên


1. Thân con cát bụi mọn hèn, tan bay theo từng cơn gió. Thân con như sương sớm nhỏ sa, sáng
nở tối tàn như loài cỏ hoa.

ĐK. Nhưng có Chúa là nguồn ơn cứu thoát, cho con an vui hy vọng trong kiếp người. Xin dâng lên tấm lòng đầy yêu mến, hợp với của lễ dâng tiến trên bàn thờ

2. Qua bao tháng ngày miệt mài, lo toan trên đường dương thế. Hoang mang trong kiếp sống trần gian, trên bước đường về vẫn còn mải mê