CHÚA LÀ SỨC MẠNH
Thiên Linh

ĐK. Chúa là sức mạnh, là sức mạnh của dân Chúa. Chúa là thành trì cứu độ Đấng Người đã tấn phong. Chúa là sức mạnh, là sức mạnh của dân Chúa. Xin Chúa chúc lành và dẫn dắt nâng niu muôn đời.

1) Chúa là núi đá cho con nương ẩn, Chúa là thành trì nơi con náu nương. Con kêu lên Ngài, van xin Ngài, ôi lạy Chúa. Xin Ngài dủ thương, xin Ngài dủ tình xót thương.

2) Chúa là cứu cánh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con xin tán dương. Hoan ca danh Ngài chúc tụng Ngài muôn lạy Chúa. Chúa là tình thương, muôn đời Ngài luôn xót thương.