KHÚC TRI ÂN
Tác giả: Thanh Lâm

1/. Như ngọn nến cháy tiêu hao từng phút giây trên bàn thờ. Như chùm nho tươi, ép nên ly rượu cung tiến. Như tấm bánh thơm bẻ ra trao hiến cho muôn ngàn dân. Con đến hiến dâng đời con cho Thiên Chúa cửu trùng.

2/. Ân tình thắm thiết theo con từng phút giây trong cuộc đời. Gian trần mênh mang biết bao thăng trầm thay đổi. Cho dẫu gian truân hiểm nguy, có Chúa con đâu sợ chi! Phó thác tin yêu: hành trang cho con bước theo Ngài

ĐK: Con xin tri ân vì hồng phúc Ngài ban ôi chan hòa. Thương con thương con, tình Ngài như núi cao biển khơi. Tim con hân hoan hòa vang câu hát tri ân Ngài. Nhịp chân vui bước trên đường dài, truyền rao Chân lý cho muôn người