XIN MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CON
Bạch Quỳnh


1. Lạy Mẹ La Vang xin Mẹ đồng hành với con đến với người chưa biết Chúa. Để con theo bước chân Mẹ sống yêu thương khiêm hạ làm chứng nhân tình yêu.

ĐK. Xin Mẹ đồng hành với con trên cánh đồng truyền giáo. Có Mẹ đời tràn thánh ân nhiệt thành dấn thân loan báo Tin Mừng.

2. Lạy Mẹ La Vang sớm chiều nguyện Mẹ đoái thương dẫn lối về bên nhan Chúa. Đàn con năm tháng lạc loài sống hoang mang lo sợ tìm kiếm quê hằng mơ.