TRÁI TIM NHÂN LÀNH
Lm. Thái Nguyên


1. Ôi Trái Tim nhân lành ôi Trái Tim một lần đã đổ máu vì yêu. Ôi Trái Tim dịu hiền mang đến cho trần gian muôn vàn hồng ân.

ĐK. Ôi Trái Tim từ bi xin uốn lòng con giống Trái Tim của Chúa. Xin Trái Tim rạng ngời cháy sáng muôn nơi làm tươi mới đời con.

2. Ôi Trái Tim cho đời dâng hiến cho mọi người bằng sự chết khổ đau. Xin Chúa thương rửa sạch bao vết nhơ tội con vẫn còn chìm sâu.

3. Xin Trái Tim nhân lành nung nóng thêm lòng người đã lạnh giá từ lâu. Xin Trái Tim dịu hiền hun đúc thêm tình yêu cho đời đang thiếu.