NGUYỆN THÁNH THẦN
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Xin Thánh Thần Thiên Chúa đến, Ngài ngự xuống trong tâm hồn con. Xin Thánh Thần Thiên Chúa đến, Ngài đổi mới nhân trần ngàn nơi.

1. Lòng tràn đầy niềm vui mừng Đấng thi ân. Cùng hợp lời ngợi ca tình Chúa thương ngàn dân, thương cuộc đời thế trần. Lạy Cha kẻ cơ bần, nguyện ban xuống muôn ân tái tạo đời trần gian.

2. Ngài là ngọn lửa thiêng nung nấu tâm can. Ngài là nguồn bình an cho những ai lầm than. Xin Ngài hằng giữ gìn và đưa bước dân Ngài, được hợp nhất tin yêu trên đường về nhà Cha.

3. Ngài là sự nghỉ ngơi cho những ai lầm than. Ngài là sự ủi an cho những ai sầu đau. Những ai lo lắng buồn, Ngài xoa dịu tâm hồn và ban xuống tin yêu sáng nụ cười trần gian.