ĐỜI TIN YÊU
Lm. Thái Nguyên

1. Lạy Thiên Chúa là Cha, Ngài yêu thương con từ muôn ngàn đời. Tình Ngài cao vời vượt thời gian không gian khắp nơi. Tình Ngài tươi mới đã bao đời chan chứa khôn vơi, đẹp ngời như biển trời lên khơi. Ôi tình Ngài thương con chẳng hề ngơi.

ĐK. Chung câu ca tiếng hát chúng con xin tạ ơn Cha. Trong tin yêu phó thác chúng con dâng tâm tình mến Cha. Ngợi ca tình yêu Chúa cả ôi bao la ngàn muôn hải hà. Nguyện đời con được đền ơn đáp nghĩa, bằng tình yêu mà Cha đã dìu dắt con đi. Ra đi làm nhân chứng cho tình Ngài thương. Ra đi để thực hiện hoạch định lòng thương xót của Cha cho đời. Hân hoan dâng lời ngợi ca tạ ơn Cha dâng cuộc đời tình mến bao thiết tha, trót đời phụng sự Cha (mến Chúa thiết tha).

2. Vì Chúa đã gọi con và sai con đi gieo rắc Lời Ngài. Xin ban Thánh Thần nguồn tình yêu canh tân tấm thân. Một đời tận hiến sống trọn tình như Chúa Ki-tô, chỉ mong cho rạng ngời danh Cha, bây giờ và muôn muôn thuở ngợi ca.

3. Lạy Cha hãy hồi sinh tình yêu trong con dâng hiến trọn đời. Mở rộng tim hồng để phục vụ như Cha ước mong. Một đời đơn sơ sống thanh bần như Đức Nữ Trinh, và hy sinh trọn tình cho Chúa, không nề gì những gian khổ ngày qua.