ĐẾN VỚI CHÚA
Lm. Thái Nguyên


1. Chúa hỡi, xin dạy con biết nhìn nhận sự yếu đuối và tầm thường của con. Xin đẩy tâm con ý chí con quay về với Chúa. Xin dủ lòng thương những vấn vương còn mang nặng. Cho con sức mạnh
phấn đấu kiên cường vượt qua.

ĐK. Đến với Chúa là Thiên Chúa yêu thương luôn rất khoan nhân, đến với Chúa để con thấy những yếu đuối lỡ lầm của con. Đến với Chúa để xin Chúa thứ tha trở về với Ngài, đến với Chúa để lòng con luôn an vui vững tin yêu Ngài.

2. Chúa hỡi, xin Ngài thương xót cuộc đời đầy thiếu thốn và nghèo nàn của con. Xin để tâm nghe đây tiếng con than thở với Chúa. Con tìm đến Chúa với bao nỗi niềm mong chờ. Thương con một đời khao khát kiếm tìm Ngài thôi.

3. Thân con mang nặng bao nỗi nhọc nhằn và cay đắng của cuộc đời lầm than. Xin Ngài thương con với tháng năm u hoài thao thức. Con tìm đến Chúa muốn sống trong vòng tay Ngài. Nương thân vào Ngài ôi Chúa là nguồn Tình yêu.